Voor onze kaartverkoop maken we gebruik van het systeem van Eventix.

U krijgt een e-mail bericht met een verwijzing waarmee u uw kaarten kunt downloaden. Iedere kaart heeft een unieke QR-code die wordt gescand om toegang te krijgen tot ons evenement. U kunt het toegangsbewijs afdrukken of tonen op een mobiel apparaat.
Hoewel de plaatsbewijzen op naam worden uitgegeven staat het u vrij om het bewijs aan iemand anders over te dragen.

Voor jongeren tot de leeftijd van 18 jaar kunnen tegen gereduceerd tarief kaarten worden gereserveerd. Neemt u daarvoor contact op met ons door middel van e-mail: info@heusdenvestingklassiek.nl of telefonisch: 06-51886959.

Ten overvloede wijzen wij u erop dat een eenmaal gemaakte reservering niet ongedaan kan worden gemaakt. Het bedrag van eenmaal gereserveerde plaatsen wordt niet gerestitueerd.